Kājāmgājēju aktivitāte veidota, lai iepazīstinātu ar literāro un kultūras mantojumu Stopiņu novadā. Vietas, kuras savulaik skatījis dzejnieks un atdzejotājs Pēters Brūveris. Vienlaikus aktivitāte, kas rosina iepazīt vēsturisko kultūrvidi un identitātes digitizāciju, kā arī  veicina socializēšanos un veido emocionālu saspēli ar vides industriālo ainavu Pierīgā.

Jauna iespēja laikmetīgas kultūrvietas darbībai, atgādinot un veidojot jaunu saturu par teksta un viedokļa brīvību piedāvā Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka. No 2021. gada 6. aprīļa, izmantojot mobilo aplikāciju Actionbound, dodies literārā – dzejas – pastaigā “Sēdēju parkā uz sola”, kur apmēram trīs stundu gara pastaiga piepilsētas industriālajā vidē iepazīstina ar dzejnieka, novadnieka Pētera Brūvera literāro darbību, saglabājot spēku gan dzejas poētikā un formā, gan rosinot indivīda gara brīvību. 

Pastaigas sākums jāmeklē Ulbrokā, pie kultūras centra “Ulbrokas Pērle” (Institūta iela 3), Ulbrokas bibliotēkas zonā, atrodot Pētera Brūverā vārdā nosauktās lasītavas logu. Pastaigā varēs doties laika periodā no 2021. gada 6. aprīļa līdz 29. jūnijam. 

Informāciju sagatavoja:
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka