PIERĪGAS TŪRISMA ASOCIĀCIJA

PIERĪGAS TŪRISMA ASOCIĀCIJAS MĒRĶI:

PIERĪGAS TŪRISMA ASOCIĀCIJA
-  veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstību Pierīgā;
- veidot un uzturēt tūristiem pievilcīgu Pierīgas tēlu – koordinēt zīmolu EXIT RĪGA;
- identificēt, plānot, attīstīt un veidot tūrisma produktus un tūrisma infrastruktūru;
- veicināt tūrisma izglītības, papildizglītības un pētniecības attīstību Pierīgā;
- veikt Pierīgas tūrisma mārketinga aktivitātes vietējā un starptautiskā tirgū;
- pārstāvēt biedru intereses valsts un pašvaldību iestādēs, nevalstiskajās organizācijās, tūrisma uzņēmumos, kā arī ārvalstu institūcijās;
- sekmēt ar tūrismu saistīto uzņēmumu sadarbību;
- veicināt jaunu darba vietu rašanos;
- izglītot ar tūrismu saistīto uzņēmumu un organizāciju vadītājus un darbiniekus, kā arī gidus un citas tūrismā iesaistītas personas;
- piedalīties tūrisma nozares standartu un kvalitātes prasību izstrādē un veicināt to izpildi Pierīgā;
- sekmēt tūrisma informācijas apmaiņu, apkopošanu, izplatīšanu un vienotas tūrisma informācijas datu bāzes veidošanu.

ASOCIĀCIJAS DARBĪBAS VIRZIENI

Pierīgas Tūrisma asociācijas darbības virzieni

KĻŪSTI PAR MŪSU BIEDRU!

Joprojām noris biedrības veidošanas process, kas nozīmē, ka, kļūstot par biedru, tā ir iespēja ikvienam piedalīties procesā, lai veidotu spēcīgu, jēgpilnu un mūsdienīgu organizāciju, kas deg par Pierīgas tūrisma jaudīgu attīstību.

Pierīgas tūrisma asociācija nav definējusi konkrētu teritoriju un EXIT RĪGA tūrisma reģiona koordinēšana ir tikai viens no darbības virzieniem. Tāpēc, biedrībā aicinām iestāties jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas sevi saista ar Pierīgu vai šeit veic savu saimniecisko darbību. Lai pieteiktos, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu: ŠEIT.
Image

VALDE, PADOME UN DIBINĀTĀJI

Aiva Vancāne (dibinātāja, valdes priekšsēdētāja) - Tūrisms kā ceļotājai vienmēr bijis tuvs un tieši tas pamudinājis iegūt izglītību, kas ļautu šajā jomā darboties profesionāli – Latvijas kultūras akadēmijā iegūts maģistra grāds kultūras menedžmentā un radošajās industrijās, papildus zināšanas gūtas Tomāras politehniskajā institūtā (Portugāle), apgūstot kultūras tūrisma programmu. Vēlāk iegūts sertifikāts tūrisma pakalpojumu organizēšanā un vadīšanā. Strādājusi Baldones novada pašvaldībā par tūrisma organizatori, vēlāk Ķekavas novada pašvaldības Tūrisma koordinācijas centrā par vadītāju, paralēli pildot valdes locekles pienākumus Zemgales tūrisma asociācijā. Vēl pirms asociācijas dibināšanas mērķtiecīgi strādājusi pie šī reģiona attīstības, koordinējot pašvaldību sadarbību “Daugavas lejteces” tūrisma reģionā un vadot LEADER sadarbības projektu “Tūrisms kopā”. Aiva uzskata, ka Pierīgas potenciāls līdz šim ir bijis nepilnvērtīgi izmantots un caur asociācijas darbu vēlās nonākt pie vienotas stratēģijas un jaudīgas šī galamērķa pozicionēšanas. Moto – ja grib, tad visu var!

Elīna Brigmane (dibinātāja, valdes locekle) - Daba un ceļošana aizrāva jau bērnībā dzīvojot laukos. Vidusskolas laikā dalība apmaiņas programmās ārzemēs (ASV, Austrija) deva iespēju redzēt plašāku pasauli un apgūt svešvalodas, kas mudināja iegūt RSU bakalaura un maģistra grādus Starptautiskajās attiecībās. Darbs Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļā ļāva gūt lielu pieredzi tūrisma nozarē un saprast, ka šis būs Elīnas darba lauciņš. Vēlāk darbojusies arī kā Baldones novada tūrisma speciāliste un bijusi viena no Baldones tūrisma attīstības biedrības dibinātājām. Šobrīd strādā par tūrisma speciālistu Mārupes novadā, kur visvairāk nācies lauzt stereotipu par to, ka Pierīgā “nav ko redzēt”. Vadījusi arī LEADER tūrisma sadarbības projektu “Tūrisms kopā”. Tieši Pierīgas novadu izkliedētība dažādās tūrisma asociācijās un vienlaicīgi nepārprotamie ieguvumi no savstarpējas sadarbības ikdienā kopā ar domubiedriem mudināja uzsākt darbu pie Pierīgas tūrisma asociācijas izveides. Moto – nožēlo tikai tās izdevības, kuras neizmantoji!

Laura Šīrante (dibinātāja, valdes locekle) - 
Tālajā 2000.gadā liktenim patika jokoties ar Lauras karjeras izvēli, aizvirzot to prom no politikas tūrisma virzienā. Šodien viņa ir ar vairāk kā 15 gadu pieredzi gan privātā tūrisma biznesā, gan pašvaldības tūrisma jomā un par tādu izvēli priecīga. Laurai patīk atrasties ārpus mājas, visbiežāk dodoties pārbraucienos, vai ejot garākos pārgājienos, aktivitāšu plānošanā iesaistot arī ģimenes locekļus. Interesē dažādu tehnoloģiju progress un tā iespējamā izmantošana tūrisma jomā. Dzīves moto - Mieru! Tikai mieru!
Darbošanos Pierīgas tūrisma asociācijā redz kā lielisku iespēju parādīt, ka Latvija nav tikai Rīga vai Sigulda. Pierīgai ir liels tūrisma potenciāls, to ir jāprot ieraudzīt un pasniegt tālāk ikvienam, lai iepazīstinātu sabiedrību ar to, kam ikdienā iespējams paskrienam garām.

Juris Žilko (dibinātājs, padomes priekšsēdētājs) - aktīvs un entuziastisks tūrisma piekritējs, visās tā izpausmēs. Prot ne tikai labi runāt, bet arī brīnišķīgi vadīt, darīt un ievirzīt pareizās sliedēs. Stāvējis ne vien pie asociācijas dibināšanas šūpuļa, pamatoti tiek uzskatīts par tūrisma klāstera "Daugavas lejteces" dibinātāju un virzītāju. Darbojies kā Ķekavas tūrisma koordinācijas centra vadītājs. Zane Ulmane (dibinātāja, padomes locekle / brīvdienu māja “Baldones Meža māja”) - Zaļi domājoša tūrisma uzņēmēja, kuras Baldones novada tūrisma objekts “Baldones Meža māja” ir saņēmis lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” piešķirto kvalitātes zīmi “Zaļais sertifikāts”. Viena no Baldones tūrisma attīstības biedrības dibinātājām, kā arī aktīva novada tūrisma objektu vēstures pētniece. Zanei tuva arī amatniecības joma - pati ir audēja, tai skaitā viena no līdzautorēm grāmatā “Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei"; un Kultūras Ministrijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas nozares padomes locekle.

Ilmārs Jasinskis (dibinātājs, padomes loceklis / atpūtas vieta “JIP Mārupīte”) Ilmārs ir tūrisma uzņēmējs, kurš mērķtiecīgi no purvaina smilšu karjera Mārupes novadā izveidojis populāru atpūtas vietu pie dabas. To vēlāk papildināja arī visā Pierīgā popularitāti ieguvušie visai unikālie brīvdabas pasākumi Saulrieta koncerti. Ilmārs ir arī aktīvs Mārupes pašvaldības izveidotās tūrisma konsultatīvās padomes biedrs.

Zane Dūšele (dibinātāja, padomes locekle / kempings “Dūšeļi”)“Kempings Dūšeļi” saimniece, kura kopā ar vīru izveidojusi tūrisma uzņēmumu pie Babītes ezera. Sākumā tā bijusi laivu bāze. Pēdējo 3 gadu laikā strauji attīstoties, uzņēmums kļuvis atpazīstams un klientu iecienīts, piedāvājot plāšu aktīvās atpūtas pakalpojumu izvēli dabā. Procesā  apgūta gan būvniecība, gan lietvedība, mārketings, pārdošana, mājas lapas vadība un citas prasmes. Zane saka: "Kempingu Dūšeļi ir mana dzīve un to raksturo šie vārdi - laikmetīga pieeja ar iedvesmojošu gaumi dabā pie Babītes ezera."

Ilona Geide (dibinātāja, padomes locekle / tūrisma eksperte)Tūrisma nozares eksperts, kas strādājusi kā m/v Russ menedžere, no 1995.-2008.gadam darbojusies Rīgas atpūtas un  izklaides vietu vadībā. Bijusi Baltijas Starptautiskās Akadēmijas studiju programmas "Tūrisma un viesmīlības vadība" lektore, viesnīcas "Waldhotel Wandlitz" (Vācija) menedžere, pils viesnīcas kompleksa "Hotel Schloss Hohenbocka" (Vācija) direktore. Darbojusies pie  ienākošā un izejošā tūrisma piedāvājumu izstrādes un realizācijas, kā arī tūrisma nozares jautājumu pētniecības.

Kristīne Sprula (dibinātāja, padomes locekle / tulkotāja, gide)Kristīne ir tulkotāja, bet viņas sirdslieta ir ceļošana un tūrisms. Piedalās Pierīgas tūrisma asociācijas dibināšanā, jo tūrisms Latvijā, viņasprāt, nav tikai Rīga, Jūrmala, Latgale, Kurzeme vai Rundāles pils. Ļoti daudz interesanta un nezināma ir tepat Pierīgā mums pašiem rīdziniekiem un citu Latvijas reģionu iedzīvotājiem. Tagad, kad tūrisms visā pasaulē ir mainījies, ir laiks kārtīgi iepazīt tuvējo apkārtni, nedodoties uz tālām zemēm. Uzskata, ka ir nepieciešams veidot Pierīgas gidu tīklu, nodrošinot viņu izglītošanu un pieredzes apmaiņu, lai tiktu nodrošināta teicama sniegto pakalpojumu kvalitāte.

Jolanta Ivanova (dibinātāja)Tūrisma un investīciju projektu vadītāja ar ilggadīgu pieredzi gan pašvaldības, gan biedrības darbā. Aktīvi iesaistījusies un paudusi atbalstu tūrismam  tur, kur cilvēkos valda pārliecība: "Tūrisma šeit nav, Pierīga ir "guļamrajons"!". Iegūtās zināšanas starptautiskajā ekonomikā un inovatīvajā uzņēmējdarbībā dod iedvesmu ikdienā darboties dažādās vietēja un starpteritoriāla mēroga aktivitātēs. Brīvais laiks paiet aktīvi- skrienot, braucot un esot tūristam kā Latvijā, tā pārējā pasaulē!

Ina Jurģe (dibinātāja / gide)Inai vajadzēja zināmu laiku, līdz atradu savu aicinājumu - gids, ceļvedis, takuzinis. Sākot savas gides gaita, ātri aptvēra, ka ir jāmācās, tādēļ regulāri piedalās dažādos kursos, semināros un citos pasākumos. Iegūti sertifikāti ne tikai Jelgavā, bet arī Cēsīs, Bauskā, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā, „Baltu ceļā”. Pēdējais – sekmīgi nokārtots mācību kurss par pasaules un Latvijas mākslas un kultūras vēsturi. Kā LPGA biedre regulāri izmanto iespēju piedalīties arī asociācijas rīkotajos semināros, iepazīšanās ekskursijās un citos pasākumos. Patīk dažādība, tādēļ ne tikai vada grupas ar autobusu, bet arī kājām un ar velosipēdiem.


Miķelis Jakunovs (dibinātājs / gids) - Darbojas kā "universālais gids", kurš vienmēr pielāgojas konkrētam apvidum un dalībniekiem, spēj atrast interesantu informāciju par vietām kurās šķietami nekā interesanta nav. Ieguvis Rīgas gida apliecību un Pierīgas gidu sertifikātu. Zināšanas ģeogrāfijā, vēsturē un ceļošanas pieredze ļauj vadīt un plānot ekskursijas arī ārpus Latvijas.

KONTAKTI

Saziņai:
e-pasts: asociacija@exitriga.lv;
t. +371 26191044;
FB: pieriga.travel

Rekvizīti:
Biedrība "Pierīgas tūrisma asociācija"
Reģ.nr. 40008303991;
Adrese: Andreja iela 1a, Baldone,
Baldones novads, LV-2125
A/S “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV25UNLA0055002120263

logo_exitriga_web_grey_300-2.png
KONTAKTI

Mob.tālr.: +371 29335523(Velo orientēšanās)
E-pasts:   info@exitriga.lv
SEKO MUMS

LAD banneris

© 2021, EXIT RĪGA

Search