Image

PIERĪGAS TŪRISMA ASOCIĀCIJAS MĒRĶI:

PIERĪGAS TŪRISMA ASOCIĀCIJA
-  veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstību Pierīgā;
- veidot un uzturēt tūristiem pievilcīgu Pierīgas tēlu – koordinēt zīmolu EXIT RĪGA;
- identificēt, plānot, attīstīt un veidot tūrisma produktus un tūrisma infrastruktūru;
- veicināt tūrisma izglītības, papildizglītības un pētniecības attīstību Pierīgā;
- veikt Pierīgas tūrisma mārketinga aktivitātes vietējā un starptautiskā tirgū;
- pārstāvēt biedru intereses valsts un pašvaldību iestādēs, nevalstiskajās organizācijās, tūrisma uzņēmumos, kā arī ārvalstu institūcijās;
- sekmēt ar tūrismu saistīto uzņēmumu sadarbību;
- veicināt jaunu darba vietu rašanos;
- izglītot ar tūrismu saistīto uzņēmumu un organizāciju vadītājus un darbiniekus, kā arī gidus un citas tūrismā iesaistītas personas;
- piedalīties tūrisma nozares standartu un kvalitātes prasību izstrādē un veicināt to izpildi Pierīgā;
- sekmēt tūrisma informācijas apmaiņu, apkopošanu, izplatīšanu un vienotas tūrisma informācijas datu bāzes veidošanu.

ASOCIĀCIJAS DARBĪBAS VIRZIENI

Kvalitātesuzraudzība
Interešu pārstāvniecība
EXIT RĪGAkoordinēšana
Jaunu produktupārdošana
Gidu tīklaizveide

KĻŪSTI PAR MŪSU BIEDRU!

Joprojām noris biedrības veidošanas process, kas nozīmē, ka, kļūstot par biedru, tā ir iespēja ikvienam piedalīties procesā, lai veidotu spēcīgu, jēgpilnu un mūsdienīgu organizāciju, kas deg par Pierīgas tūrisma jaudīgu attīstību.

Pierīgas tūrisma asociācija nav definējusi konkrētu teritoriju un EXIT RĪGA tūrisma reģiona koordinēšana ir tikai viens no darbības virzieniem. Tāpēc, biedrībā aicinām iestāties jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas sevi saista ar Pierīgu vai šeit veic savu saimniecisko darbību. Lai pieteiktos, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu: ŠEIT.
Image

KONTAKTI

Saziņai:
e-pasts: asociacija@exitriga.lv;
t. +371 26191044;
FB: pieriga.travel

Rekvizīti:
Biedrība "Pierīgas tūrisma asociācija"
Reģ.nr. 40008303991;
Adrese: Andreja iela 1a, Baldone,
Ķekavas novads, LV-2125
A/S “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV25UNLA0055002120263

logo_exitriga_web_grey_300-2.png
KONTAKTI

E-pasts:   info@exitriga.lv
SEKO MUMS

LAD banneris

© 2023, EXIT RĪGA

Search