Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Pierīgas tūrisma asociācija veido ģeogrāfisko sadarbības tīklu Pierīgas tūrisma komersantiem un izstrādā jaunus tūrisma produktus un pakalpojumus ar augstāku pievienoto vērtību, tādējādi veicinot tūrisma nozares eksportspējas pieaugumu un paaugstinot to konkurētspēju starptautiskā mērogā.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Šodien, 25. septembrī, Biznesa augstskola Turība un Pierīgas tūrisma asociācija parakstīja sadarbības līgumu, lai veicinātu profesionālās augstākās izglītības pilnveidošanu un Pierīgas uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, attīstību un šajā jomā strādājošo darbinieku izglītošanu, kā arī veidotu eksportspējīgus tūrisma produktus un pakalpojumus.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Turpinot ilggadējo sekmīgo Pierīgas reģiona sadarbību tūrisma nozarē, kas atpazīstama ar zīmolu EXIT RĪGA, šogad plānots uzsākt vēl vienu reģiona tūrisma konkurētspējas paaugstināšanas projektu, ieviešot digitālus risinājumus.

Mūsdienās cilvēki informāciju par atpūtas iespējām un idejas brīvdienām visbiežāk meklē, izmantot digitālos rīkus. Tas rada izaicinājumu arī tūrisma nozarei, kam jādomā par jauniem veidiem un trikiem potenciālo viesu uzrunāšanai. Ar mērķi uzlabot Pierīgas reģiona tūrisma nozares konkurētspēju digitālajā vidē, iesniegts un apstiprināts septiņu vietējo rīcības grupu starpteritoriālās sadarbības projekts “Pierīgas tūrisma reģiona konkurētspējas paaugstināšana ar ilgtspējīgiem un digitālajiem risinājumiem” (Nr. 23-00-A019.332-000002), ko īsteno biedrība “Pierīgas partnerība” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšprogrammā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. Projekta idejas iniciatori ir vietējās rīcības grupas, kas īstenoja projektu "Apkārt Rīgai - vienots tūrisma piedāvājums" ("Partnerība Daugavkrasts”, “Ropažu Garkalnes partnerība", "Publikso un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, “Stopiņu un Salaspils partnerība”, “Gaujas Partnerība”), kā arī biedrības "Jūras Zeme" un Pierīgas tūrisma asociācija, kas apvieno Pierīgas reģiona tūrisma pakalpojuma sniedzējus, pašvaldības un attīsta tūrisma piedāvājumu Pierīgā.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt mobilo aplikāciju, izstrādāt EXIT RĪGA digitālās komunikācijas stratēģiju, rīkot sociālo mediju mārketinga aktivitātes, ieviest sociālo mediju mārketinga kampaņu un izstrādāta Pierīgas reģiona atpazīstamāko objektu ilustratīva tūrisma karti un interaktīvo spēli, kurā ir iekļauti ilustratīvās tūrisma kartes elementi. Tāpat, tiks organizēt apmācības, sagatavota informācija sociālajiem tīkliem, kā arī izglītoti tūrisma pakalpojumu sniedzēji, Pierīgas iedzīvotāji un potenciālie viesi par ilgtspēju tūrismā. Projekta ilgtermiņa mērķis un vēlamā ietekme ir nodrošināt līdzsvaru starp teritorijas ekonomisko attīstību un dabas resursu atbildīgu izmantošanu un aizsardzību.

EXIT RĪGA ir tūrisma reģiona zīmols, kas apvieno tuvējos Pierīgas novadus, piedāvājot plašas tūrisma un izklaides iespējas vien 50 kilometru rādiusā ap galvaspilsētu. Iepazīsties ar  Pierīgas tūrisma piedāvājumu  mājas lapā - www.exitriga.lv.

Informāciju sagatavoja
Projekta vadītāja Elīna Brigmane

 

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Brīdī, kad noris aktīva gatavošanās dalībai izstādē-gadatirgū “Balttour 2023”, atskatāmies uz aizvadītajām divām ārvalstu izstādēm – Vakantiebeurs 2023 (Utrehta, Nīderlande) un Matka 2023 (Helsinki, Somija). Abās starptautiskajās izstādēs tūrisma reģions EXIT RĪGA tika pārstāvēts kopējā Latvijas stendā, par ko pateicība Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamentam.

Pēc novērotā izstādē Vakantiebeurs 2023, kas norisinājās no 11. līdz 15.janvārim, EXIT RĪGA pārstāvji atzīst, ka  interese par Baltijas reģionu un Latviju kopumā vērtējama pietiekami augsta. “Esam priecīgi par tik lielu cilvēku interesi tieši par mūsu valsti, kas liek sasparoties un domāt aizvien jaunus un saistošus piedāvājumus cilvēkiem no visas pasaules,” tā Vents Strautmanis (Boards You) par pieredzi, darbojoties Latvijas stendā.

Ceļotāji meklē arvien jaunus galamērķus, kurus ērti sasniegt. Un tieši tāds ir arī EXIT RĪGA piedāvājums – tuvu galvaspilsētai, ar plašu un daudzveidīgu izvēli. Novērots, ka apmeklētāji visbiežāk interesējās par kempingiem Pierīgā un arī par drošību valstī. Protams, neizpalika arī vispārējs info par Baltijas valstīm un Latvijas tūrisma piedāvājumu kopumā, un pat arī par lielo grupu ceļojumu piedāvājumiem.

Kā stāsta Jana Freimane (Salaspils novada Tūrisma informācijas centrs): “Dalība pirmajā šāda izmēra un nozīmes starptautiskajā tūrisma izstādē pēc Covid ierobežojumiem un baisām izjūtām par tūrisma gandrīz vai bojāeju, pastāvīgi saviļņoja un pozitīvi sajūsmināja visu izstādes darbības laiku. Biju ārkārtīgi pacilāta par apziņu un sajūtu izstādē, ka tūrisms – kā iekšzemes, tā arī ārvalstu, atdzīvojas, notiek un attīstās, kā arī par iespēju izglītot un iepazīstināt izstādes apmeklētājus gan par Baltiju un Latviju kopumā, gan, sarunās ar tiešām potenciālajiem interesentiem, iedziļinoties detaļās un niansēs, parādīt un informēt par tieši mūsu, EXIT RĪGA, specifisko un autentisko piedāvājumu ārpus Rīgas, tepat blakus!”

Atšķirībā no Nīderlandes pieredzes, izstādē Matka 2023, kas norisinājās no 18. līdz 22.janvārim Somijas galvaspilsētā Helsinki un ir vadošā Ziemeļeiropas tūrisma nozares izstāde (šogad to apmeklēja vairāk kā 55 000 cilvēku), jautājumi drošību valstī un ģeogrāfisko novietojumu izpalika. Visbiežāk tika saņemti jautājumi par kuģu un vilcienu satiksmi, velomaršrutiem un arī kempingu vietām tuvu galvaspilsētai vai caurbraucot valsti. “Lielākā daļa uzrunāto izstādes apmeklētāju kaut reizi jau bija pabijuši Latvijā, kas sniedza iespēju iepazīstināt ar konkrētiem tūrisma objektiem Pierīgā un ērtiem vienas dienas ceļojumiem,” tā Aiva Vancāne, Ķekavas novada tūrisma eksperte un Pierīgas tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētāja.

Kopumā piedalīšanās ārvalstu izstādēs ir ne tikai svarīgs tūrisma mārketinga virziens, kas palīdz sasniegt arvien jaunas mērķauditorijas, bet arī: “Lieliska iespēja mācīties no citu tūrisma pakalpojumu sniedzēju pieredzes, kļūdām vai tieši pretēji – labajiem iedvesmas piemēriem,” atzīst Vents Strautmanis (Boards You).

“Līdzīgi kā gatavojoties šīm izstādēm, arī turpmāk aktīvi domāsim par EXIT RĪGAi saistošiem ārvalstu tirgiem un gatavosim atsevišķus piedāvājumus konkrētām mērķauditorijām”, tā Aiva Vancāne. Pierīgas tūrisma piedāvājums ir lieliski piemērots īsiem, vienas vai vairāku dienu izbraucieniem, lai paspilgtinātu Latvijas apceļošanas pieredzi.

Somijas izstādei speciāli gatavotais materiāls pieejams šeit.

Nīderlandes izstādei speciāli gatavotais materiāls pieejams šeit.

Informāciju sagatavoja:
Pierīgas tūrisma asociācija

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Š.g. 22.martā Etnogrāfiskajā viesu namā Gungas norisinājās ikgadējā biedru kopsapulce, kurā ar saviem iedvesmas stāstiem dalījās šajā gadā uzņemtie jaunie biedri – SIA "Boards you", SIA 2GR, SIA “Tours Across Baltics App” un Lauku sēta "Krīvi"/ Tinkeru parks (Ropažu novads), atskatījāmies uz pirmajā gadā paveikto, tika apstiprināts gada pārskats, pārskatīts biedru naudas apmērs un ievēlēta jauna padome.

Pirmais asociācijas darbības gads bijis pietiekami jaudīgs – veikta plaša EXIT RĪGA mārketinga kampaņa, organizētas gidu apmācības, analizētas dažādas kvalitātes zīmes un veikta aptauja “Kas priekš manis ir tūrisms Pierīgā?” (kas noderēs izstrādājot stratēģiju). Kopumā padomei un valdei bijis aktīvs darbs visos asociācijas noteiktajos darbības virzienos – jaunu produktu veidošanā, kvalitātes uzraudzībā, interešu pārstāvniecībā, strādājot pie gidu tīkla izveides un koordinējot tūrisma reģionu EXIT RĪGA.

Biedrības statūti paredz, ka katru gadu tiek ievēlēta jauna padome, kas nozīmē, ka arī šis jautājums bija biedru kopsapulces darba kārtībā. Vienbalsīgi šogad padomē ir ievēlēti desmit biedri – Zane Dūšele (kempings "Dūšeļi"), Jolanta Ivanova (biedrība "Pierīgas partnerība"), Kristīne Sprula (gids), Anna Imbrate-Siliņa (Ropažu novada pašvaldība, Jana Freimane (Salaspils novada pašvaldība), Jānis Zariņš (pargajieni.lv), lmārs Jasinskis (JIP Mārupīte), Irina Sietiņa (Ķekavas novada pašvaldība), Patrīcija Vēvere (Mārupes novada pašvaldība), Vents Strautmanis (SIA "Boards you"). Par padomes priekšsēdētāju pirmajā tās sēdē atkārtoti ievēlēta Zane Dūšele.

Tuvākajos asociācijas plānos ietilpst stratēģijas izstrāde, pasākumu kalendāra iedzīvināšana, internetveikala izveidošana, virkne mārketinga aktivitāšu kopā ar EXIT RĪGA. Jau tuvākajā laikā darbu atsāks jaunu produktu veidošanas darba grupa un jaunveidotā stratēģijas darba grupa.

Paldies visiem biedriem, kuri ieradās un Etnogrāfiskā viesu nama “Gungas” saimniecei par jauko uzņemšanu!

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Pašā pavasara plaukumā Pierīgas tūrisma asociācija aicināja ikvienu piedalīties aptaujā, kurā tika noskaidroti 133 respondentu viedokļi par un ap tūrisma iespējām Pierīgā. Papildus dalībai aptaujā bija iespēja piedalīties izlozē un laimēt atpūtu diviem izcilā mājiņā "Tutti", ko piedāvāja kempings "Dūšeļi". Balvas ieguvējs ir noskaidrots, un nu pienākusi kārta rezultātu publiskošanai.

Aptaujā piedalījās 133 respondentu, visvairāk pārstāvot strādājošu sieviešu daļu vecuma grupā no 34 līdz 56 gadiem, jo tieši šī kategorija parasti ir tā, kas plāno atpūtu sev un ģimenei. 

Paldies visiem, kas piedalījās un sniedza savu viedokli! Apkopojums noteikti palīdzēs labāk plānot tūrisma aktivitātes Pierīgā, lai pēc iespējas vairāk iedzīvotāju varētu atrast piemērotāko izklaides vai atpūtas piedāvājumu starp vairāk kā 300 tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.  

Pierīgas tūrisma asociācija

 

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Šā gada 23.februārī attālināti ZOOM platformā notikusi Pierīgas tūrisma asociācijas (PTA) biedru kopsapulce, kurā 12 organizācijas dibinātājiem pievienojušies vēl 11 jauni asociācijas biedri. To vidū ir 2 Pierīgas pašvaldības – Stopiņu novada pašvaldība un Salaspils novada dome, kā arī Rīgas apkārtnes novadus pārstāvoši tūrisma uzņēmumi un speciālisti. Par asociācijas biedriem kļuvuši biedrība “Annas Koku Skola” (Babītes novada), etnogrāfiskais viesu nams “Gungas” (Ādažu novads), SIA “Vulfas kundze” (Garkalnes novads), SIA “Dzīvojam zaļi” (Babītes un Carnikavas novads), atpūtas komplekss “Sauleskalns” (Ropažu novads), Stallis “Bērīts” (Baldones novads), biznesa un atpūtas komplekss "Zvīguļi" (Inčukalna novads), SIA “Ogas baudai” (Salaspils novads), Dagnija Vilde (Rīga). Attiecīgi, šobrīd Pierīgas tūrisma asociāciju veido jau 23 biedri.

Pēc biedru uzņemšanas no to vidus oficiāli ievēlēta arī PTA lēmējinstitūcija – padome, kuru veido 9 biedri. Par padomes locekļiem kļuvuši Jānis Zariņš (SIA “Dzīvojam zaļi”, pargajieni.lv), Inese Skrastiņa (Stopiņu novada pašvaldība), Jana Freimane (Salaspils novada dome), Zane Dūšele (kempings “Dūšeļi”), Ilmārs Jasinskis (atpūtas vieta “JIP Mārupīte”), tūrisma speciālisti Juris Žilko un Ilona Geide, Zane Ulmane (brīvdienu māja “Baldones Meža māja”), Kristīne Sprula (tulkotāja, gide). Par padomes priekšsēdētāju, kurš publiski pārstāvēs biedrību un varēs paust tās nostāju organizācijai svarīgos jautājumos no padomes locekļu vidus izvēlēts viens no PTA dibinātājiem, bijušais Ķekavas TIC vadītājs un Pierīgas novadu tūrisma sadarbības pamatlicējs Juris Žilko. Viens no pirmajiem padomes uzdevumiem būs PTA darbības stratēģijas izstrāde un rīcības plāna sagatavošana katram noteiktajam darbības virzienam.

Vēlam sekmīgu darbu jaunievēlētajai padomei un aicinām mūsu organizācijai pievienoties arvien jaunus biedrus Pierīgas reģiona tūrisma attīstības veicināšanai!

 

Informāciju sagatavoja:

Pierīgas tūrisma asociācija

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., t. 26191044

 

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Latvijā darbojas vairākas tūrisma asociācijas un arī biedrības, bet neviena ar ekskluzīvu Pierīgas tūrisma nozares pārstāvniecību un mērķtiecīgu tikai šī reģiona attīstīšanu. Tāpēc, 2020.gada beigās ir dibināta pavisam jauna biedrība – Pierīgas tūrisma asociācija.

 

Vajadzība pēc atsevišķas organizācijas jau bijusi laika posmā, kad aktīvi darbojās Daugavas lejtece, kas šobrīd izaugusi līdz 14 Pierīgas novadu pašvaldību un 6 vietējās rīcības grupu kopīgi īstenotām dažādām mārketinga aktivitātēm, kas pazīstams kā EXIT RĪGA tūrisma reģions. Vienotas organizācijas nepieciešamību apliecināja arī Rīgas plānošanas reģiona veiktā uzņēmēju aptauja.

 

Pēc atklātās ZOOM tikšanās, kas notika decembrī, kā prioritārie darbības virzieni noteikti jaunu produktu veidošana, interešu aizstāvniecība un EXIT RĪGA sadarbības koordinēšana. Vienlaikus tiks strādāts arī pie vienota Pierīgas gidu tīkla izveides un kvalitātes uzraudzības vadlīnijām.

 

Par biedrības dibināšanas faktu 2020.gada 23.decembrī vienbalsīgi lēma Pierīgas tūrisma jomas profesionāļi – pakalpojumu sniedzēji, tūrisma speciālisti un gidi – Zane Dūšele (kempings “Dūšeļi”), Ilmārs Jasinskis (atpūtas vieta “JIP Mārupīte”), Zane Ulmane (brīvdienu māja “Baldones Meža māja”), Kristīne Sprula (tulkotāja, gide), Ina Jurģe (gide), Miķelis Jakunovs (gids) un tūrisma speciālisti Juris Žilko, Aiva Vancāne, Elīna Brigmane, Laura Šīrante, Jolanta Ivanova, Ilona Geide. Biedrības valdē ievēlētas sevi jau veiksmīgi pierādījušas kā zinošas un ar degsmi Pierīgas tūrisma reģionu veidot kā kvalitatīvu galamērķi – Aiva Vancāne, Elīna Brigmane un Laura Šīrante.

 

Pierīgas tūrisma asociācija nav definējusi konkrētu teritoriju un EXIT RĪGA tūrisma reģiona koordinēšana ir tikai viens no darbības virzieniem. Tāpēc, biedrībā aicinām iestāties jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas sevi saista ar Pierīgu vai šeit veic savu saimniecisko darbību. Jauno biedru uzņemšana paredzēta š.g. 21.janvārī, tiešsaistes pasākumā ZOOM.  Pirms tam nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu šeit.

 

Joprojām noris biedrības veidošanas process, kas nozīmē, ka, kļūstot par biedru, tā ir iespēja ikvienam piedalīties procesā, lai veidotu spēcīgu, jēgpilnu un mūsdienīgu organizāciju, kas deg par Pierīgas tūrisma jaudīgu attīstību.

 

Paldies par atbalstu biedrības tapšanas procesā biedrībai “Pierīgas partnerība” un Rīgas plānošanas reģionam.

 

Informāciju sagatavoja:
Pierīgas tūrisma asociācija
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., t. 26191044


www.exitriga.lv/asociacija                                                    FB: pieriga.travel                                                                 #pierigatravel
logo_exitriga_web_grey_300-2.png
KONTAKTI

E-pasts:   info@exitriga.lv
SEKO MUMS

LAD banneris

© 2024, EXIT RĪGA

Search