Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Šī gada martā aizvadīti divi darba semināri Baltijas kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā. Lai arī Pierīgas tūrisma reģions EXIT RĪGA šādā pasākumā tika pārstāvēts pirmo reizi, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamentam šī ir ierasta prakse popularizēt Latvijas tūrisma piedāvājumu vietējās valsts tūrisma aģentūrām un operatoriem, kā arī preses pārstāvjiem.

Pasākumu mērķis ir nodrošināt iespēju tūrisma galamērķiem Latvijā iepazīstināt kaimiņus ar saviem piedāvājumiem, aktualitātēm tūrismā kā arī sniegt iespēju iegūt jaunus kontaktus un veicināt tūrisma plūsmu no Lieuvas un Igaunijas. Uzsvars seminārā tika likts uz jaunākajiem atpūtas, izklaides un darījuma tūrisma piedāvājumiem dažādos Latvijas novados un pilsētās.

Pierīgas tūrisma asociācija klātesošos iepazīstināja ar asociāciju, tās plāniem un sasniegumiem, kā arī tās biedriem, aicinot apmeklēt Pierīgu un izbaudīt plašās un vēl neizzinātās tūrisma iespējas.

Pirmais no tiem norisinājās 20. martā Lietuvas galvaspilsētā Viļņā ar nosaukumu “What's New Latvia?” Viesnīcas Radisson Blue telpās Pierīgas tūrisma aktualitātes devās prezentēt Pierīgas tūrisma asociācijas padomes locekle, gide un tulkotāja Kristīne Sprula. “Īpašu interesi klātesošo vidū izraisīja jaunā EXIT RĪGA mobilā lietotne, kā arī Lietuvas žurnālistu savienības pārstāvji izteica vēlmi apmeklēt Pierīgu informatīvā braucienā, lai izzinātu tūrisma piedāvājumu un pēc tam atspoguļotu savu apmeklējumu dažādos ar tūrismu saistītos preses izdevumos.”

Tallinā, Igaunijas galvaspilsētā, darba seminārs norisinājās nedēļu vēlāk, 27.martā, ar saukli "Rediscover Latvia - Kurzeme, Latgale and more..." un notika Latvijas vēstniecības telpās. Kopskaitā prezentācijas sniedza un par aktuālo savā galamērķī pastāstīja 10 galamērķu pārstāvji, to vidū arī Pierīgas tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētāja un Salaspils novada tūrisma speciāliste Jana Freimane par aktuālo tūrisma reģiona zīmola EXIT RĪGA novados. Līdzīgi kā Viļņā, visa darba semināra laikā bija iespēja redzēt un dzirdēt par aktuālo Air Baltic, Latgalē, Daugavpilī, Zemgalē, Ziemeļvidzemē, Gaujas nacionālā parka zīmola ENTER GAUJA novados, Rīgā, Jūrmalā. Tā noslēgumā starp dalībniekiem no Igaunijas tika veikta dažādu labu un vērtīgu balvu izloze galamērķos, lai mudinātu kaimiņu valsts pārstāvjus vēl vairāk piedomāt par iespējām arī pašiem apceļot Latviju un pieredzēt tās aktualitātes.

Kā atzīst Jana Freimane: “Mums, EXIT RĪGA, ir gan potenciāls, gan par mums ir interese. Līdzīgi kā somu tūristi, arī Igaunijas aģentūru pārstāvji minēja, ka Rīga ir gandrīz pazīstama, bet iepazīt kaut ko papildus nedaudz ārpus tās, ir vēl aizraujošāk un saistošāk.”

Gaidīsim viesus no Lietuvas un Igaunijas arī pie mums, Pierīgā - tepat blakus!

Informāciju sagatavoja:
Pierīgas tūrisma asociācija

 

 

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Biedrība "Pierīgas tūrisma asociācija" aicina savus esošos biedrus uz ikgadējo biedru kopsapulci, kas šogad norisināsies Atpūtas kompleksā ”Viesītes” (Jumtiņi, Mārupes novads), 26.03.2023. no plkst.10.00 līdz 15.00.

📌 Pieslēgšanās saite attālinātai dalībai: https://us06web.zoom.us/j/3681460921?omn=84432243325 Parole: PTA

Biedru kopsapulces mērķis ir atskats uz aizvadīto gadu, iepazīstināšana ar jaunākajām aktualitātēm un plāniem, kā arī to apstiprināšana; iepazīšanās ar jaunajiem, gada laikā uzņemtajiem biedriem; padomes pārvēlēšana (biedrībā padome tiek ievēlēta ar termiņu viens gads) un gada pārskata apstiprināšana. 

Plānotā biedru kopsapulces programma (biedrība patur iespējas un tiesības atsevišķus programmas punktus mainīt):
10.00-10.30 - dalībnieku ierašanās, kafijas pauze
10.30-11.30 - PTA prezentācijas: sadarbības tīkls un statuss, digitālā satura mārketinga projekts, esošās un plānotās aktivitātes, PTA 2024. gada plāni.  Gada pārskats.
11.30-12.00 - gada pārskata apstiprināšana, padomes pārvēlēšana un valdes vēlēšanas
12.00-12.30 – Jauno uzņemto Pierīgas tūrisma asociācijas biedru express prezentācijas
12.30-13.15 – Atpūtas kompleksa “Viesītes” prezentācija un ekskursija ar piedāvājuma iepazīstināšanu
No 13.15 - dodamies uz netālu esošo Medemu purvu - ejam ekskursijā ar gidu pa purva taku/tīklojamies
14.30-15.00 - pēc-ekskursijas zupa un pasākuma nobeigums 

Kā var redzēt programmā, šoreiz iecerēts biedru kopsapulci bagātināt un papildināt arī ar mazāk formālu tikšanās daļu: ekskursiju gida pavadībā uz Mārupes Medema purva dabas taku, tīklojoties, baudot dabu vienā no jaunākajiem Pierīgas dabas tūrisma objektiem un ieturoties ar sātīgu zupu ekskursijas nobeiguma daļā.

Biedrības "Pierīgas tūrisma asociācija" biedriem pieteikšanās dalībai biedru kopsapulcē ŠEIT

Atgādinām arī mūsu biedrības valdei tuvo tēzi, ka jebkurš biedrības biedrs, piedaloties biedru kopsapulcē, dod savu pienesumu asociācijas aktivitāšu procesos un iniciatīvās, novērtē un parāda, ka viņam rūp un interesē darbs, kas tiek veikts, veidojot spēcīgu, jēgpilnu un mūsdienīgu organizāciju, kas deg par Pierīgas tūrisma vides jaudīgu attīstību.

 

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Pierīgas tūrisma asociācija veido ģeogrāfisko sadarbības tīklu Pierīgas tūrisma komersantiem un izstrādā jaunus tūrisma produktus un pakalpojumus ar augstāku pievienoto vērtību, tādējādi veicinot tūrisma nozares eksportspējas pieaugumu un paaugstinot to konkurētspēju starptautiskā mērogā.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Šodien, 25. septembrī, Biznesa augstskola Turība un Pierīgas tūrisma asociācija parakstīja sadarbības līgumu, lai veicinātu profesionālās augstākās izglītības pilnveidošanu un Pierīgas uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, attīstību un šajā jomā strādājošo darbinieku izglītošanu, kā arī veidotu eksportspējīgus tūrisma produktus un pakalpojumus.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Turpinot ilggadējo sekmīgo Pierīgas reģiona sadarbību tūrisma nozarē, kas atpazīstama ar zīmolu EXIT RĪGA, šogad plānots uzsākt vēl vienu reģiona tūrisma konkurētspējas paaugstināšanas projektu, ieviešot digitālus risinājumus.

Mūsdienās cilvēki informāciju par atpūtas iespējām un idejas brīvdienām visbiežāk meklē, izmantot digitālos rīkus. Tas rada izaicinājumu arī tūrisma nozarei, kam jādomā par jauniem veidiem un trikiem potenciālo viesu uzrunāšanai. Ar mērķi uzlabot Pierīgas reģiona tūrisma nozares konkurētspēju digitālajā vidē, iesniegts un apstiprināts septiņu vietējo rīcības grupu starpteritoriālās sadarbības projekts “Pierīgas tūrisma reģiona konkurētspējas paaugstināšana ar ilgtspējīgiem un digitālajiem risinājumiem” (Nr. 23-00-A019.332-000002), ko īsteno biedrība “Pierīgas partnerība” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšprogrammā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. Projekta idejas iniciatori ir vietējās rīcības grupas, kas īstenoja projektu "Apkārt Rīgai - vienots tūrisma piedāvājums" ("Partnerība Daugavkrasts”, “Ropažu Garkalnes partnerība", "Publikso un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, “Stopiņu un Salaspils partnerība”, “Gaujas Partnerība”), kā arī biedrības "Jūras Zeme" un Pierīgas tūrisma asociācija, kas apvieno Pierīgas reģiona tūrisma pakalpojuma sniedzējus, pašvaldības un attīsta tūrisma piedāvājumu Pierīgā.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt mobilo aplikāciju, izstrādāt EXIT RĪGA digitālās komunikācijas stratēģiju, rīkot sociālo mediju mārketinga aktivitātes, ieviest sociālo mediju mārketinga kampaņu un izstrādāta Pierīgas reģiona atpazīstamāko objektu ilustratīva tūrisma karti un interaktīvo spēli, kurā ir iekļauti ilustratīvās tūrisma kartes elementi. Tāpat, tiks organizēt apmācības, sagatavota informācija sociālajiem tīkliem, kā arī izglītoti tūrisma pakalpojumu sniedzēji, Pierīgas iedzīvotāji un potenciālie viesi par ilgtspēju tūrismā. Projekta ilgtermiņa mērķis un vēlamā ietekme ir nodrošināt līdzsvaru starp teritorijas ekonomisko attīstību un dabas resursu atbildīgu izmantošanu un aizsardzību.

EXIT RĪGA ir tūrisma reģiona zīmols, kas apvieno tuvējos Pierīgas novadus, piedāvājot plašas tūrisma un izklaides iespējas vien 50 kilometru rādiusā ap galvaspilsētu. Iepazīsties ar  Pierīgas tūrisma piedāvājumu  mājas lapā - www.exitriga.lv.

Informāciju sagatavoja
Projekta vadītāja Elīna Brigmane

 

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Brīdī, kad noris aktīva gatavošanās dalībai izstādē-gadatirgū “Balttour 2023”, atskatāmies uz aizvadītajām divām ārvalstu izstādēm – Vakantiebeurs 2023 (Utrehta, Nīderlande) un Matka 2023 (Helsinki, Somija). Abās starptautiskajās izstādēs tūrisma reģions EXIT RĪGA tika pārstāvēts kopējā Latvijas stendā, par ko pateicība Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamentam.

Pēc novērotā izstādē Vakantiebeurs 2023, kas norisinājās no 11. līdz 15.janvārim, EXIT RĪGA pārstāvji atzīst, ka  interese par Baltijas reģionu un Latviju kopumā vērtējama pietiekami augsta. “Esam priecīgi par tik lielu cilvēku interesi tieši par mūsu valsti, kas liek sasparoties un domāt aizvien jaunus un saistošus piedāvājumus cilvēkiem no visas pasaules,” tā Vents Strautmanis (Boards You) par pieredzi, darbojoties Latvijas stendā.

Ceļotāji meklē arvien jaunus galamērķus, kurus ērti sasniegt. Un tieši tāds ir arī EXIT RĪGA piedāvājums – tuvu galvaspilsētai, ar plašu un daudzveidīgu izvēli. Novērots, ka apmeklētāji visbiežāk interesējās par kempingiem Pierīgā un arī par drošību valstī. Protams, neizpalika arī vispārējs info par Baltijas valstīm un Latvijas tūrisma piedāvājumu kopumā, un pat arī par lielo grupu ceļojumu piedāvājumiem.

Kā stāsta Jana Freimane (Salaspils novada Tūrisma informācijas centrs): “Dalība pirmajā šāda izmēra un nozīmes starptautiskajā tūrisma izstādē pēc Covid ierobežojumiem un baisām izjūtām par tūrisma gandrīz vai bojāeju, pastāvīgi saviļņoja un pozitīvi sajūsmināja visu izstādes darbības laiku. Biju ārkārtīgi pacilāta par apziņu un sajūtu izstādē, ka tūrisms – kā iekšzemes, tā arī ārvalstu, atdzīvojas, notiek un attīstās, kā arī par iespēju izglītot un iepazīstināt izstādes apmeklētājus gan par Baltiju un Latviju kopumā, gan, sarunās ar tiešām potenciālajiem interesentiem, iedziļinoties detaļās un niansēs, parādīt un informēt par tieši mūsu, EXIT RĪGA, specifisko un autentisko piedāvājumu ārpus Rīgas, tepat blakus!”

Atšķirībā no Nīderlandes pieredzes, izstādē Matka 2023, kas norisinājās no 18. līdz 22.janvārim Somijas galvaspilsētā Helsinki un ir vadošā Ziemeļeiropas tūrisma nozares izstāde (šogad to apmeklēja vairāk kā 55 000 cilvēku), jautājumi drošību valstī un ģeogrāfisko novietojumu izpalika. Visbiežāk tika saņemti jautājumi par kuģu un vilcienu satiksmi, velomaršrutiem un arī kempingu vietām tuvu galvaspilsētai vai caurbraucot valsti. “Lielākā daļa uzrunāto izstādes apmeklētāju kaut reizi jau bija pabijuši Latvijā, kas sniedza iespēju iepazīstināt ar konkrētiem tūrisma objektiem Pierīgā un ērtiem vienas dienas ceļojumiem,” tā Aiva Vancāne, Ķekavas novada tūrisma eksperte un Pierīgas tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētāja.

Kopumā piedalīšanās ārvalstu izstādēs ir ne tikai svarīgs tūrisma mārketinga virziens, kas palīdz sasniegt arvien jaunas mērķauditorijas, bet arī: “Lieliska iespēja mācīties no citu tūrisma pakalpojumu sniedzēju pieredzes, kļūdām vai tieši pretēji – labajiem iedvesmas piemēriem,” atzīst Vents Strautmanis (Boards You).

“Līdzīgi kā gatavojoties šīm izstādēm, arī turpmāk aktīvi domāsim par EXIT RĪGAi saistošiem ārvalstu tirgiem un gatavosim atsevišķus piedāvājumus konkrētām mērķauditorijām”, tā Aiva Vancāne. Pierīgas tūrisma piedāvājums ir lieliski piemērots īsiem, vienas vai vairāku dienu izbraucieniem, lai paspilgtinātu Latvijas apceļošanas pieredzi.

Somijas izstādei speciāli gatavotais materiāls pieejams šeit.

Nīderlandes izstādei speciāli gatavotais materiāls pieejams šeit.

Informāciju sagatavoja:
Pierīgas tūrisma asociācija

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Š.g. 22.martā Etnogrāfiskajā viesu namā Gungas norisinājās ikgadējā biedru kopsapulce, kurā ar saviem iedvesmas stāstiem dalījās šajā gadā uzņemtie jaunie biedri – SIA "Boards you", SIA 2GR, SIA “Tours Across Baltics App” un Lauku sēta "Krīvi"/ Tinkeru parks (Ropažu novads), atskatījāmies uz pirmajā gadā paveikto, tika apstiprināts gada pārskats, pārskatīts biedru naudas apmērs un ievēlēta jauna padome.

Pirmais asociācijas darbības gads bijis pietiekami jaudīgs – veikta plaša EXIT RĪGA mārketinga kampaņa, organizētas gidu apmācības, analizētas dažādas kvalitātes zīmes un veikta aptauja “Kas priekš manis ir tūrisms Pierīgā?” (kas noderēs izstrādājot stratēģiju). Kopumā padomei un valdei bijis aktīvs darbs visos asociācijas noteiktajos darbības virzienos – jaunu produktu veidošanā, kvalitātes uzraudzībā, interešu pārstāvniecībā, strādājot pie gidu tīkla izveides un koordinējot tūrisma reģionu EXIT RĪGA.

Biedrības statūti paredz, ka katru gadu tiek ievēlēta jauna padome, kas nozīmē, ka arī šis jautājums bija biedru kopsapulces darba kārtībā. Vienbalsīgi šogad padomē ir ievēlēti desmit biedri – Zane Dūšele (kempings "Dūšeļi"), Jolanta Ivanova (biedrība "Pierīgas partnerība"), Kristīne Sprula (gids), Anna Imbrate-Siliņa (Ropažu novada pašvaldība, Jana Freimane (Salaspils novada pašvaldība), Jānis Zariņš (pargajieni.lv), lmārs Jasinskis (JIP Mārupīte), Irina Sietiņa (Ķekavas novada pašvaldība), Patrīcija Vēvere (Mārupes novada pašvaldība), Vents Strautmanis (SIA "Boards you"). Par padomes priekšsēdētāju pirmajā tās sēdē atkārtoti ievēlēta Zane Dūšele.

Tuvākajos asociācijas plānos ietilpst stratēģijas izstrāde, pasākumu kalendāra iedzīvināšana, internetveikala izveidošana, virkne mārketinga aktivitāšu kopā ar EXIT RĪGA. Jau tuvākajā laikā darbu atsāks jaunu produktu veidošanas darba grupa un jaunveidotā stratēģijas darba grupa.

Paldies visiem biedriem, kuri ieradās un Etnogrāfiskā viesu nama “Gungas” saimniecei par jauko uzņemšanu!

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Pašā pavasara plaukumā Pierīgas tūrisma asociācija aicināja ikvienu piedalīties aptaujā, kurā tika noskaidroti 133 respondentu viedokļi par un ap tūrisma iespējām Pierīgā. Papildus dalībai aptaujā bija iespēja piedalīties izlozē un laimēt atpūtu diviem izcilā mājiņā "Tutti", ko piedāvāja kempings "Dūšeļi". Balvas ieguvējs ir noskaidrots, un nu pienākusi kārta rezultātu publiskošanai.

Aptaujā piedalījās 133 respondentu, visvairāk pārstāvot strādājošu sieviešu daļu vecuma grupā no 34 līdz 56 gadiem, jo tieši šī kategorija parasti ir tā, kas plāno atpūtu sev un ģimenei. 

Paldies visiem, kas piedalījās un sniedza savu viedokli! Apkopojums noteikti palīdzēs labāk plānot tūrisma aktivitātes Pierīgā, lai pēc iespējas vairāk iedzīvotāju varētu atrast piemērotāko izklaides vai atpūtas piedāvājumu starp vairāk kā 300 tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.  

Pierīgas tūrisma asociācija

 

logo_exitriga_web_grey_300-2.png
KONTAKTI

E-pasts:   info@exitriga.lv
SEKO MUMS

LAD banneris

© 2024, EXIT RĪGA

Search