Jaunatklātajā kultūras centrā „Ulbrokas Pērle”, š.g. 28.oktobrī norisinājās pirmais, no kopumā diviem, apmācību semināriem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Semināra galvenā tēma bija vienots tūrisma piedāvājums Pierīgā. Klātienē semināru apmeklēja gandrīz 30 cilvēku, bet tiešsaistē vienlaicīgi sekoja vairāk kā 40 dalībnieku, gan EXIT RĪGA Facebook profilā, gan izmantojot ZOOM Webinar platformu.

Apmācību seminārs ir būtiska LEADER sadarbības projekta „Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” aktivitāte, lai šādā veidā sniegtu iespēju vietējiem uzņēmējiem gūt jaunas zināšanas par sev aktuālām tēmām. Jau iepriekš ziņots, ka projekta sākumposmā tapa pats tūrisma reģiona zīmols EXIT RĪGA, kas apvieno 14 Pierīgas novadus. Apmācību semināri ir projekta aktivitāšu turpinājums.

Pasākuma sākumā klātienes un attālinātos semināra dalībniekus sveica Stopiņu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Ainārs Vaičulens, atzīstot, ka: „Apvienojoties 14 novadiem tūrisma jomā, tā ir tāda iespēja gan uzņēmējiem, gan pašvaldībām, gan iedzīvotājiem paplašināt savas iespējas. Un to arī pierādīja velo orientēšanās, kur iepazinām Pierīgas novadus.

Prezentāciju daļu aizsāka Pierīgas novadu pieredzes stāsti tūrisma attīstībā, kur Ogres Tūrisma informācijas centra konsultante Baiba Zača stāstīja par digitālo tehnoloģiju izmantošanu tūrisma attīstībā un Mārupes novada domes tūrisma organizatore Laura Šīrante par vietējā tūrisma attīstību pandēmijas laikā. Turpinājumā Ikšķiles novadā esošā restorāna „Brandīns” valdes loceklis Staņislavs Jonāns dalījās pieredzē ar savu stāstu par pielietojamajiem mārketinga instrumentiem un dzīvi COVID-19 apstākļos.

Par saukļa „Apceļo Pierīgu!” iedzīvināšanu un LEADER sadarbības projekta „Tūrisms kopā” īstenošanu stāstīja tā vadītāja Aiva Vancāne, daloties arī ar iestrādnēm, kas veiksmīgi integrējušās „Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” (EXIT RĪGA) sadarbībā. To arī apliecināja EXIT RĪGA projekta vadītājs Juris Žilko, īsi ieskicējot galvenos sadarbības virzienus, savukārt Laura Šīrante turpināja jau ar iepriekš pieminēto un veiksmīgi aizvadīto pirmo attālināto velo orientēšanās seriālu, stāstot par starpnovadu sadarbību ar mobilā telefona aplikācijas “QRENTEERINGS” izstrādāju un pieredzi pirmo reizi šāda tipa pasākumu organizējot.

Kā Rīga var būt nodeRīga Pierīgas tūrismam un Rīgas Plānošanas reģiona projekta „Local Flavours” ietvaros veikto pētījumu, informēja Edgars Ražinskis, minot trīs sadarbības izaicinājumus – labo prakšu selekcionēšanu, digitālo mārketingu un vietas identitāti. Kā lielākā daļa semināra dalībnieku, arī Ekonomikas ministrijas vecākā eksperte Ilona Kalniņa pasākumam pieslēdzās tiešsaistē un savā prezentācijā runāja gan par plānoto daudzgadu budžetu, tūrisma politikas īstenošanu un risinājumiem krīzes seku likvidēšanai.

Semināra otrajā daļā mārketinga speciāliste Līga Gablika dalījās ar ieteikumiem kā veiksmīgi izmantot sociālo tīklu platformas, lai sasniegtu savu klientu, bet noslēgumā klātienes semināra dalībnieki strādāja grupās, diskutējot par Pierīgas tūrisma asociācijas dibināšanas nepieciešamību, Rīgas un Pierīgas sadarbību un EXIT RĪGA 2021.gada mārketinga aktivitātēm.

Paldies semināra lektoriem par iedvesmu, dalīšanos pieredzē un ieteikumiem, kā arī liels paldies visiem klātienes dalībniekiem un tiešsaistes vērotājiem par aktīvu iesaisti semināra norisē! Īpašs paldies lieliskajam semināra moderatoram Dīvam Reizniekam, kurš komplimentus no ZOOM lietotājiem, par interesantu jautājumu uzdošanu, saņēma jau pasākuma laikā.

Apmācību seminārs notika, ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Informāciju sagatavoja:
Aiva Vancāne
t.26191044
EXIT RĪGA ir tūrisma reģiona zīmols, kas apvieno tuvējos Pierīgas novadus, piedāvājot plašas tūrisma un izklaides iespējas vien 50 kilometru rādiusā ap galvaspilsētu. Projektu īsteno 6 partnerības un 14 novadu pašvaldības ar mērķi kopīgi aicināt vietējos un ārvalstu  ceļotājus apmeklēt galvaspilsētas tuvumā esošos tūrisma objektus. Projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” (19-00-A019.332.000005) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.
Projekta logo